WEB DATA ANALYSE

Google Analytics & Co.

Diensten voor webanalyse om statistieken te verzamelen, waarmee gebaseerd op data websites verbeterd kunnen worden.

Analytics

data analysatie

De hoofdapplicatie binnen Google Services waarbij alle data verzameld wordt die dmv handige statistieken geanalyseerd kan worden.

Tag Manager

Tags implementatie en beheer

Tool om tags te koppelen die acties capteren en sturen deze door naar Google Analytics om geanalyseerd te worden.

Ads

Google Search Console

Ads is een manier op gerichte online betaalde advertenties in te zetten. Daarnaast bevat het ook een keyword research functie wat overlapt met SEO.

Leerdoel

Mijn doel is om Google Analytics toe te kunnen passen op de sites die ik ontwikkel en de verzamelde data te kunnen analyseren.

In de huidige situatie en de grote aantallen internetbezoekers is het voor elke website belangrijk om inzicht te krijgen hoe zijn of haar website bezocht wordt. Door middel van tools zoals Google Analytics & Co wil ik deze data inzichtelijk maken, kunnen analyseren om vervolgens mijn klanten te kunnen adviseren.

Om dit leerdoel te halen ben ik begonnen met het volgen van een aantal Google Academy cursussen van o.a. Analytics en Tag manager. Vanuit het project Wauters Hulst ga ik Analytics toepassen in de praktijk om mijn kennis te testen en uit te breiden.

Aanleiding

Met voorbedachte rade heb ik deze minor gekozen omdat ik wist dat ik mij wilde verdiepen in een aantal skills. De belangrijkste daarvan was Google Analytics. De reden hiervoor was dat ik deze skill wilde kunnen toepassen op websites en de mogelijkheid hebben om klanten een extra service te bieden. 

 

 

Het begin van de minor was het alleen nog even zoekende, maar na wat tijd heb ik een plan kunnen opstellen hoe ik dit leerdoel wil behalen. Hieronder praat uit uitgebreid over het proces, hoe ik dit heb aangepakt en de resultaten die ik behaald heb. 

Zoals ik al formuleert heb, wil ik aan het eind van de minor de kennis bezitten om Google Analytics en bijbehorende tools toe te kunnen passen. Dit houd in dat ik de kennis bezit hoe ik vraagstukken kan beantwoorden d.m.v. tools zoals Tag Manager en Analytics. Daarnaast wil ik ook in staat zijn betekenis te geven aan de ontvangen data.

Om mijn leerdoel te kunnen behalen heb ik vooraf een plan opgesteld. Als eerste wil ik met de aangereikte cursussen van Google een aantal certificaten halen van GA4 – Universal en Tag Manager. Met de kennis die ik opgedaan heb wil ik het daarna gaan toepassen en ervaring opdoen in de praktijk, voor zowel Wauters Hulst als projecten vanuit zakelijk aspect.

De eerste stap van het plan waren de cursussen. In het begin begon ik meteen aan de cursussen van Google, maar kwam er al snel achter dat deze gericht waren op Universal. Om toch zoveel mogelijk kennis op te doen heb ik deze cursussen wel afgerond om vervolgens ook de nieuwe te volgen die aangeboden werden door SkillShop. Bij deze cursussen over GA4 waren wel wat pittiger aangezien deze ook niet ondersteund waren door video’s. Daarnaast werden hier ook geen certificaten afgegeven bij het afronden maar moest ik een groot examen afnemen waar bij slagen wel een certificaat voor gegeven werd.

In de praktijk heb ik samen met Luuk een rapport opgesteld met daarin een aantal onderzoeksvragen gericht op Wauters Hulst, hierin focussen wij ons op de conversie van een bezoeker en onderzoeken welke artikelen het meest gelezen worden. Op deze manier kunnen we erachter komen welke wat bezoekers het meest trekt en in geïnteresseerd zijn.

 

Verder op de pagina laat ik mijn behaalde resultaten zien. Als eerste hieronder is het rapport. Hier staat alles in over de onderzoeksvragen die wij hebben opgesteld en beantwoord. Daarna zijn de certificaten te zien die vanuit Google Academy(Universal) te volgen waren. Ook de cursussen en het examen certificaat omtrent GA4 zijn te zien die vanuit Skillshop worden aangeboden.

Certificaten

Mijn beleving

Met de kennis om Tag Manager te koppelen aan Analytics heb ik veel mogelijkheden ontdekt. Op welke manier je vraagstukken het beste kunt aanpakken en de ontvangen data aflezen zijn belangrijke skills die ik door dit leerdoel ontwikkeld heb.

Theorie

De Google tools zijn ontzettend handige programma’s om toe te passen op websites. De kennis die wordt aangeboden om deze skills te leren zijn daarom ook super handig om het onder de knie te krijgen, als basis want af en toe is het een beetje gebrekkig. 

De cursussen hebben mij vooral de stukjes van een puzzel aangeboden, daarna heb ik het zelf proberen uit te vogelen om de puzzel compleet te krijgen (met wat hulp van Koen). 

Praktijk

Het toepassen van de kennis en het daadwerkelijk gericht toepassen van Tag Manager en Analytics was wel andere koek. Omdat je vooral nu zelf moet gaan uitzoeken hoe je een vraag beantwoord en welke tags etc. daarbij komen kijken. Omdat er in de cursussen niet zo diep alle specifieke onderdelen gaan wist ik af en toe niet waar ik het zoeken moest. 

Gelukkig met behulp van Koen die ons een beetje de juiste hoek in duwde hebben Luuk en ik ons onderzoek kunnen afronden.

Google Analytics 4
Certificaat

” Gecertificeerde gebruikers laten zien dat ze Google Analytics begrijpen, inclusief hoe ze een property kunnen instellen en structureren, en hoe ze verschillende rapportagetools en -functies kunnen gebruiken.

Ontwikkeling

Allesovertrappistenbier.nl:

Allesovertrappistenbier.nl is een informatieve blog over trappistenbier die wij als projectgroep hebben opgezet voor het project van Wauters Hulst. Deze blog heb ik opgezet om het advies dat wij gegeven hebben visueel te ondersteunen, maar ook om mijn leerdoelen aan te kunnen tonen. Aan deze blog heb ik namelijk GA4 & Tag Manager gekoppeld, maar ook SEO heb ik hier mee geoefend. Hier is meer over te lezen op de SEO pagina.

Het idee of doel dat Luuk en ik hadden met Google Analytics op de blog is vooral het erachter komen welke abdijen en artikelen het populairst waren. Samen hebben we een plan met 3 hoofdvragen opgesteld en hebben we samen deze proberen te beantwoorden en daarna met behulp van Koen de punten waar we vast liepen afgerond.

Proces:

De eerste stap ging al meteen niet geheel volgens plan, het koppelen van Google Analytics aan een WordPress site was iets dat niet soepel ging. Normaal moet ik het handmatig via code snappets toevoegen maar dat ging nu toch anders. Dit zorgde al meteen voor problemen maar via Tag Manager en een plugin werkte het uiteindelijk wel. Dan was de volgende taak het intern verkeer uitsluiten, en wederom kwamen hier ook weer de nodige problemen bij kijken. Naar eigen mening werkte dit niet en na een hoop gepruts en wat hulp werd uiteindelijk ook alle fontys IP adressen en huisadressen gefilterd.

De volgende stappen die ondernomen zijn gingen vooral via Tag Manager, hier hebben wij een aantal tags aangemaakt waarmee we conversies kunnen meten. Daarnaast hebben we ook nog een aantal tags aangemaakt waaruit we kunnen halen welke abdijen het meest interessant gevonden wordt door bezoekers. Dit hebben we (met behulp van Koen) gedaan door middel van JavaScript waarin we zeggen alleen het laatste stukje URL naar Analytics sturen, wat dus de naam van een abdij is. Op deze manier kunnen we meten op welke abdij het meeste geklikt wordt.