PROFESSIONEEL LEERDOEL

Project Management

Het beheren en organiseren van projecten. Supervisen van de voorbereiding, planning en uitvoering.

Aanduiding

Scrum

Al doende leert men. Daar sluit Scrum goed bij aan, door korte sprints en kleine stappen is deze methode bedoeld om successen te boeken binnen een project. Met verschillende taken binnen een team heeft iedereen zijn of haar bijdrage binnen de groep. De rollen van scrum-master en product-owner. Het Scrum team en de Scrum sprint.

Het Scrum framework is iteratief. Er wordt gewerkt in korte iteraties van twee tot maximaal vier weken, die ook wel ‘Sprints’ worden genoemd. Iedere Sprint wordt een werkend stuk/product opgeleverd. Binnen de Sprint wordt al het werk gedaan wat in andere methoden over meerdere fasen verdeeld is.

DevOps

Azure DevOps is een dienst van Microsoft die de mogelijkheid biedt om medewerkers (van verschillende afdelingen) samen te laten werken tijdens een project. Denk bijvoorbeeld aan projectmanagers, developers, andere stakeholders of scrum masters en product owners.

Binnen Devops kun je gebruik maken van boards die je  in staat stellen om het werk vooruit in te plannen binnen sprints en je ziet ook gelijk wie waar mee bezig is.

Toepassing

Sprint board
Backlog

Mijn beleving

Zonder toewijding geen succes. Zo ook DevOps en scrum. En aangezien dit door onze groep niet met enthousiasme werd opgepakt is dit vrijwel niet toegepast.

Praktijk

Op papier werkt de scrummethode in een projectgroep fantastisch, alleen moet iedereen wel geïnteresseerd zijn. Omdat ik de enige was die interesse toonde en er tijd in stak was het onbegonnen werk om dit erin te krijgen. 

Al met al heb ik hierdoor wel meer ervaring kunnen opdoen en met de documentatie van Microsoft heb ik weer meer kennis opgedaan. 

Ik heb het helaas dit semester niet kunnen toepassen, maar door de nieuwe ervaring ben ik wel van plan om het meer te gaan gebruiken in de toekomst.

Microsoft documentatie